Na weken onderhandelen ligt er een akkoord waar GroenLinks zich helemaal in kan vinden. Anja: “We hebben afgelopen vier jaar een heel mooie basis gelegd. Daar gaan we mee door, en we doen er een schep bovenop. Op de klimaatambities. Op het versterken van de sociale basis. Op het maken van een fijne, inclusieve en bruisende stad voor alle Zwollenaren.”

Wethouders gaan door

Anja is heel trots dat de twee huidige GroenLinks-wethouders nog vier jaar door gaan. Dorrit de Jong wordt voorgedragen als wethouder wonen, zorg en inclusieve samenleving, Monique Schuttenbeld als wethouder voor cultuur, groen en dierenwelzijn. Zij zullen zich richten op belangrijke dossiers, waar in Zwolle veel aandacht voor is. Anja: “Afgelopen jaren hebben onze wethouders Monique Schuttenbeld en Dorrit de Jong al veel gerealiseerd. Ze worden ook zeer gewaardeerd in de stad en de regio. Daarom is de GroenLinks-fractie blij dat ze beiden door willen met belangrijke portefeuilles.”

Dorrit de Jong: wonen, zorg en de inclusieve samenleving

Wethouder Dorrit de Jong wordt mede-locoburgemeester. Dat houdt in dat ze de burgemeester vervangt wanneer dat nodig is. Als wethouder gaat ze zich bezighouden met wonen, zorg en de inclusieve samenleving. Dorrit: “We gaan door met bouwen van woningen om de woningnood aan te pakken en te zorgen voor meer betaalbare woningen. We zetten vol in op inbreiding. Ook gaan we de komende jaren flexwoningen realiseren, vooral in het goedkope huursegment. Dat komt bovenop de goedkope woningen die al worden gebouwd.

Ik ben heel blij dat ik de portefeuilles wonen en zorg mag combineren. Het is namelijk hard nodig dat er meer woningen komen voor mensen met een zorgvraag, zoals ouderen. Door te zorgen dat er meer passende woningen met goede zorg aan huis komen, komt er ook meer doorstroom op de woningmarkt. Zo krijgen ook gezinnen, studenten en jongeren meer kans om een huis te kunnen vinden.

Daarnaast ga ik me richten op welzijn, ouderen en diversiteit. Daarbij is het doel te zorgen dat iedereen kan meedoen in Zwolle. En of je nu jong, oud, vluchteling of LHBTIQ+-er bent, een fysieke beperking hebt of dat je wieg in een ander land stond, iedereen moet vrijuit zichzelf kunnen zijn in Zwolle. Ik zie er naar uit om me in te mogen zetten om deze mooie stad nog inclusiever te maken.”

Wethouder Dorrit de Jong
Wethouder Monique Schuttenbeld

Monique Schuttenbeld: cultuur, groen, vastgoed en Stadshart

Wethouder Monique Schuttenbeld gaat verder met haar inzet voor cultuur, erfgoed, toerisme en evenementen en gaat aan de slag met natuur- en groen beleid en de gebiedsontwikkelingen van het Stadshart en Stadshagen. Ook is ze verantwoordelijk voor vastgoed, inwonersbetrokkenheid en dierenwelzijn. Monique: “Ik heb veel zin om me voor deze mooie dossiers in te zetten. In het coalitieakkoord staat een flinke investering voor cultuur en hiermee kunnen we de ambitie van het culturele perspectief niet alleen voorzetten, maar ook verstevigen. Dat doen we onder andere met het Fraterhuis en het cultuurcluster in de Spoorzone. We zorgen ook voor een goede basis met extra geld voor broedplaatsen, ateliers en kunst in de wijken. In het Stadshart komen veel groene en duurzame ambities samen en ik ga graag aan de slag met alle betrokkenen voor een bruisende gastvrije stad. Daarnaast investeren we in natuurgebieden en biodiversiteit met de zogenaamde Natuurinvesteringsagenda (NIA). En voor elke nieuwe Zwollenaar planten we een boom. Ons doel is dat Zwolle in 2040 klimaatneutraal is.

Dan is inwonerbetrokkenheid en democratie een prachtig thema waar ik erg blij van word om de macht op een eerlijke manier vorm te geven en om mij in te zetten voor een vernieuwende democratie. Daar hoort meer inzet vanuit de wijken bij, en meer ruimte voor lokale initiatieven. Tenslotte is Stadshagen voor de komende periode opnieuw belangrijk waar een deel van de grote woonopgave wordt gerealiseerd.”

Klaar voor een mooie samenwerking

De presentatie van het coalitieakkoord is de afronding van een hectische periode. Fractievoorzitter Anja Roelfs kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen maanden. “We startten in maart met een grotendeels vernieuwde club (burger)raadsleden. In korte tijd zijn we als GroenLinksers een goed team geworden. Ik heb er zin in om de komende vier jaar ons samen in te zetten voor een groen en sociaal Zwolle.”

Over de samenwerking in de coalitie zegt Anja: “De formerende coalitiepartijen hebben elkaar de afgelopen weken goed leren kennen. Ik ben trots op de plannen die er nu liggen. Samen hebben we plannen en ambities zoals nu verwoord in het coalitieakkoord gemaakt. We hebben diverse  inwoners en inwonersorganisaties gesproken en om input gevraagd. De afgelopen vier jaar is met GroenLinks in het stadsbestuur een goede basis gelegd voor een inclusieve, sociale en groene stad. Daar kunnen we nu op voortborduren. Met de vooruitstrevende plannen die we hebben voor duurzaamheid, wonen en kansengelijkheid kijk ik uit naar een mooie samenwerking met onze coalitiepartners CU, D66 en CDA, met de oppositiepartijen en uiteraard met alle bewoners en organisaties in de stad.”

De zes wethouders van het nieuwe college