Hieronder vind je onze plannen, ingedeeld op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Beluister je ze liever? In de video hiernaast wordt de tekst van hieronder voorgelezen door ons kandidaat-raadslid Neal Nieuwenkamp.

Het volledige programma is te lezen en te downloaden op zwolle.groenlinks.nl/programma
Ook zijn er samenvattingen in het Engels, Duits, Frans en Papiamento te vinden op onze internationale pagina

Stem op 16 maart 2022 voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Zwolle.

Stem GroenLinks Zwolle.

SDG 1: Geen Armoede

Iedereen doet mee in Zwolle

Daarom willen wij betere schuldhulp en de armoederegelingen verruimen. 

De gemeente biedt begeleiding naar passend werk en zet ervaringsdeskundigen in.

GroenLinks Zwolle wil geen kinderarmoede meer in de stad en geen internetarmoede, dus iedere Zwollenaar heeft toegang tot het internet. 

SDG 1
SDG 2

SDG 2: Geen Honger

Elke dag een gezonde maaltijd

Het verminderen van voedselverspilling vinden wij belangrijk. Daarbij kan natuur- en voedseleducatie helpen. 

Ook willen wij in elke wijk een moestuin of voedselbos. 

Leerlingen mogen geen honger lijden op school en om dat op een gezonde manier te ondersteunen willen wij meer fruit in de klas.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Liever voorkomen dan genezen

We willen de focus meer leggen op preventie en samenwerking tussen zorginstanties beter mogelijk maken. 

Ook vinden we het belangrijk om vrouwen te helpen bij ongewenste zwangerschappen en pleiten we voor een anti-abortusdemonstratievrije zone rond de abortuskliniek. 

We willen dat Zwollenaren sneller hulp kunnen krijgen bij geestelijke gezondheidsproblemen en dat mantelzorgers meer aandacht krijgen en beter worden ondersteund. 

SDG 3
SDG 4

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Groene en gezonde scholen

GroenLinks Zwolle vindt dat op elke school goede sport-, muziek- en leesmogelijkheden moeten zijn. 

We stimuleren dat mensen met verschillende achtergronden elkaar vaker tegenkomen op school.

In Zwolle moet de verkeersomgeving rond scholen veilig zijn en de schoolgebouwen zelf zijn duurzaam en hebben groene pleinen. 

SDG 5: Gendergelijkheid

De gemeente als aanjager

Iedereen krijgt in Zwolle voor hetzelfde werk hetzelfde betaald. 

Bij de gemeente wordt het opnemen van partnerverlof aangemoedigd en worden non-binaire personen erkend. 

Er wordt een Servicepunt Emancipatie ingericht dat dient als kennisknooppunt en de gemeente laat merken dat ze Zwolle Pride belangrijk vindt en ondersteunt.

SDG 5
SDG 6

SDG 6: Schoon water en sanitair

Gastvrije gemeente

Wij vinden het belangrijk dat vervuiling van grondwater wordt aangepakt. 

Tuinen sproeien met drinkwater doen we zo min mogelijk en daarom stimuleren we regentonnen.

GroenLinks Zwolle wilt een dekkend netwerk van toegankelijke openbare toiletten door de hele stad en meer publieke watertappunten.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Energieneutraal Zwolle in 2030

Om dat te bereiken willen wij onder andere meer zonnepanelen en meer windmolens. Daar moeten omwonenden ook financieel beter van worden en daarom willen we minimaal 50% lokaal eigenaarschap. 

Het energieverbruik in Zwolle wordt verminderd door betere isolatie en grootverbruikers worden vaker gecontroleerd. 

Daarnaast zetten we in op energieopslag om overbelasting van het energienetwerk tegen te gaan. 

SDG 7
SDG 8

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Iedere Zwollenaar profiteert

De gemeente Zwolle voert voor zichzelf een minimumloon van 14 euro in. 

Wij vinden het belangrijk dat er meer aandacht is voor jeugdwerkloosheid en de bijstand moet sociaal zijn; met ruimte om bij te verdienen, ondersteuning naar goed betaald werk en waar nodig extra scholing. 

We stimuleren bedrijven die bijdragen aan een groene en eerlijke economie. 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Meer fiets, minder auto

GroenLinks Zwolle wil een autovrije binnenstad. 

In heel Zwolle geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur op wegen zonder apart fietspad. 

We willen meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s en in alle Zwolse wijken inspirerende werkplekken waar contacten kunnen leiden tot innovatie. 

De gemeente investeert actief in groene en circulaire bedrijven. 

SDG 9
SDG 10

SDG 10: Ongelijkheid verminderen 

Een Zwolle van ons allemaal: een inclusieve stad waarin iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. 

We geven prioriteit aan de aanpak van racisme en discriminatie, en elk jaar viert de stad op 1 juli Keti Koti.

Er komen inburgeringstrajecten op maat voor nieuwkomers en de gemeente doet onderzoek naar sociale bijstand. 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Meer woningen door inbreiding

GroenLinks Zwolle wilt meer atelier- en expositieruimte voor jong talent en meer aandacht voor onze culturele rijkdom zodat Zwollenaren elkaar kunnen blijven inspireren. 

De nieuwe huizen worden natuurinclusief gebouwd en alle huizen hebben minimaal energielabel B.
Leegstaande kantoren en winkels worden zo snel mogelijk omgebouwd tot woningen.  

SDG 11
SDG 12

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Circulaire economie

Het aantal veedieren in Zwolle moet afnemen en wegwerpplastic word uitgebannen. 

We stimuleren tweedehands kleding, kringloopwinkels en lokale consumptie. 

De afvalstoffenheffing maken we 100% kostendekkend en grofvuil wordt gratis opgehaald. 

SDG 13: Klimaatactie

Niet langer wachten! Als het aan GroenLinks Zwolle ligt zijn alle huizen in 2030 van het gas af. 

We willen minimaal 1 boom per inwoner en ontwikkelen nieuwe natuurgebieden. 

Er komt een burgerraad die de gemeente adviseert in de energietransitie en er komt een reclameverbod op fossiele energie. 

Zwolle moet voorop blijven lopen in kennis over klimaatadaptatie en die kennis ook blijven delen. 
 

SDG 13
SDG 14

SDG 14: Leven in het water

Bewoond en schoon water

We willen de vissterfte in stadsvijvers voorkomen met nieuwe waterverbindingen en otters en bevers moeten we goed beschermen. 

Oevers moeten we natuurlijker inrichten ten behoeve van biodiversiteit en afvaldumping in rivieren moet hard worden aangepakt. 

De Zwolse waterzuivering wordt goed onderzocht en verbeterd.

SDG 15: Leven op het land

Planten, dieren en mensen leven met elkaar in evenwicht

GroenLinks wil van Zwolle een bij- en vlindervriendelijke gemeente maken en het dierenwelzijn in de stad blijven verbeteren. 

De gemeente betrekt burgers en verzorgt milieu-educatie op wijkniveau. 

Er komen geen totaal versteende gebieden meer in de stad en bij ruimtelijke ontwikkelingen staat biodiversiteit centraal.  

SDG 15
SDG 16

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten. 

De gemeente is er voor jou

De lokale overheid is dienstbaar en toegankelijk en biedt daarom gebruiksvriendelijke diensten. 

Er komt een loket Digitale Zaken waar men terecht kan met hun vragen en klachten. 

We pakken criminaliteit in Zwolle preventief aan met toegankelijke zorg en ondersteuning. 

GroenLinks Zwolle wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van burgerraadpleging en pleit voor een transparante overheid. 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samenwerken als een Hanzestad

 

Zwolle investeert in meer samenwerking met omliggende gemeenten en neemt het voortouw in de regio IJsseldelta. 

We willen meer met het Hanzeverbond gaan doen, zoals meedoen met internationale projecten. 

In 2030 organiseren en vieren we de Hanzedagen weer in Zwolle.

SDG 17