Voor de effectieve manier waarop de gemeente Zwolle het inburgeren aanpakt krijgt de stad extra subsidies van het Rijk en van de Europese Unie. De gemeenteraad besluit op 23 september over het voorstel Statushouders, waarna bij goedkeuring het plan van wethouder Sloots uitgevoerd kan gaan worden. Goed nieuws, want hiermee kunnen nog vele nieuwe Zwollenaren worden begeleid naar een volwaardige plaats in de maatschappij. 

 

Voor GroenLinks is een inclusief Zwolle, waarbij iedereen mee kan doen, van groot belang. We waren al heel erg blij met de integrale inburgeringsaanpak van het college. Participeren op basis van wat je kunt, in combinatie met het leren van de Nederlandse taal en met eventueel benodigde zorg, is een voorwaarde om als nieuwe Zwollenaar echt te kunnen zeggen: “ik doe mee”.

 

Maatwerk

De aanpak bestaat uit het maken van een persoonlijk inburgeringstraject voor elke nieuwe Zwollenaar. Er wordt gekeken naar wat ze kunnen, wat de mogelijkheden zijn, en wat mogelijke valkuilen zullen worden. Daarna wordt met hen aan de slag gegaan om de integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor worden onder andere extra taallessen ingezet, maar ook beroepsgerichte stages of werkervaringsplaatsen.

 

De EU heeft deze slimme Zwolse aanpak gehonoreerd met twee jaar lang een subsidie van 500.000,- euro. Daarmee kan de gemeente met volle kracht zich inzetten om nog eens 250 statushouders echt te laten integreren. Ook het Rijk draagt nog eens tweemaal 147.000,- euro bij. GroenLinks-wethouder Klaas Sloots: “Ik ben heel blij met deze subsidies als steun in de rug. We zijn op de goede weg om onderscheidend te laten zien dat werk, taal en zorg, in die combinatie, zorgt voor een succesvolle integratie.”