Brief van Sylvana: de raad in tijden van Corona

Beste mensen,

Het zijn rare, spannende en zorgelijke tijden. Onze stad is in de greep van het Coronavirus en dat merken we allemaal. De afgelopen weken zijn de maatregelen steeds ernstiger geworden, en de zorgen en angsten ook. Iedereen zit thuis, maar is met zijn hoofd bij (kwetsbare) geliefden elders. Wij willen jullie allemaal ontzettend veel sterkte wensen de komende tijd.

We hopen dat jullie je gesteund voelen door alle hartverwarmende initiatieven en solidariteit in de stad. Als je zelf ook graag wat wilt doen, kijk dan hier.

 

 Als raadslid krijg ik nu vaak de vraag wat er in deze tijd gebeurt in de gemeenteraad van Zwolle. Het antwoord is dat we helaas veel minder kunnen doen dan we zouden willen. Bijna alle raadsvergaderingen zijn tot nader order afgelast, behalve een besluitvormende vergadering op 20 april. De griffie, zeg maar het secretariaat van de gemeenteraad, werkt aan mogelijkheden om online te vergaderen. Dat zal dan voor ons als raadsleden vooral gaan om vergaderingen waarin we over bepaalde onderwerpen informatie krijgen. Een debat via een conference call zal erg lastig gaan. Het nemen van besluiten, zoals we dus op 20 april gaan doen, is ook ingewikkelder. Gelukkig is er afgelopen vrijdag een spoedwet over gemeenteraden aangenomen. Wanneer deze wet ingaat (waarschijnlijk aankomende dinsdag), kan de Zwolse raad via het internet besluiten nemen. Natuurlijk mogen inwoners van Zwolle dan meekijken, zoals altijd.

 

Een belangrijke consequentie van het coronavirus is dat de gemeenteraad het niet kan hebben over de plannen (perspectiefnota) voor de komend jaren. Het is voor de gemeente nu niet mogelijk al een financieel overzicht te geven van de plannen. Dat kan pas wanneer corona onder controle is, en we het effect van het virus op onze maatschappij en economie kunnen zien. Naar verwachting is dat komend najaar.

 

Wat doen wij dan als fractie in deze tijd? De fractievergaderingen gaan online gewoon door. Het is goed om elkaar even te zien, te horen hoe het gaat, signalen uit de stad te bespreken en onze zorgen te delen. En om te kijken welke acties we welk kunnen nemen. Sommige activiteiten met leden en werkgroepen kunnen online doorgaan. De fractievoorzitter worden wekelijks online bijgepraat door de burgemeester. En natuurlijk werken onze wethouders ook gewoon hard door. Bijvoorbeeld om de zorginstellingen financieel te ondersteunen en om getroffen makers in de culturele sector bij elkaar te krijgen.

 

Via onze website proberen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat we doen. Als jullie iets met ons willen delen, dan kan dat ook! Voel je dan vrij om contact met een van de raadsleden op te nemen, of te mailen naar fractie@groenlinkszwolle.nl.

Wees lief voor elkaar in deze tijd en blijf zoveel mogelijk binnen. Blijf veilig en gezond!

 

Sylvana Rikkert, fractievoorzitter