Dromen over de wereld na corona 2: Marlies, Judith en Robert

Hoe zie jij de wereld na corona? Vallen we terug in het oude systeem, of weten we op een nieuwe manier met elkaar en de wereld om te gaan? In deze serie spreken we Zwolse GroenLinksers over hun idealen. Wat is jouw droom na de coronacrisis?

Marlies

Ik ben Marlies Tjallingii-van der Werf, gepensioneerd sinds 2011. De laatste jaren van mijn werkleven was ik docent interculturele communicatie op Windesheim. De ervaring hiervoor deed ik op tijdens mij werk bij Fair Trade Assistance, waar ik heel veel gereisd heb en met veel verschillende culturen heb gewerkt, en tijdens mijn wonen en werken in Mozambique in de jaren '80.

Ik ben actief bij de Quakers. Wij zijn de kleinste geloofsgemeenschap in Nederland, maar een zeer actieve groep. Quakers proberen een combinatie te vinden tussen geloofservaring en maatschappelijk actief zijn vanuit die ervaring. Je zou kunnen zeggen: Geloven op zondag en actief zijn op maandag op basis van de geloofservaring.

Voor mij heeft politiek dus alles te maken met mijn Quaker zijn. In Zwolle ben ik heel actief in het Vredesplatform Zwolle. We waren bezig een 3e Walk of Peace in Zwolle op 19 september als start van de vredesweek.
Met als thema 'Vrede verbindt verschil'. Hoe we dat nu met 1,5 meter kunnen organiseren is nog niet helemaal duidelijk. Daar is het Vredesplatform mee bezig. Ook geef ik samen met mijn man Sytse communicatie cursussen met gebruik van NLP en Geweldloos Communiceren, in Zwolle, maar ook in Palestina en Servië.

 

Mijn droom na corona:

Dat we echt iets geleerd hebben over hoe het anders moet. Dat we wereldwijd inclusief moeten denken, verder dan onze eigen grenzen. Onze overconsumptie heeft alles te maken met droogte en armoede op andere plekken in de wereld. Die bewustwording is mijn droom. Laten we open staan voor de opvang van vluchtelingen, en oorlog afschaffen als conflict-oplossingsmodel. In plaats van dat geld verdienen met wapenproductie en -verkoop en uitgeven voor defensie en voorbereiden op een mogelijke oorlog, moet er geld komen voor onderwijs en zorg.

 

Terug naar hoe het was, op naar de volgende crisis, daar voel ik niets voor.

 

Judith

Mijn naam is Judith van Dijk, ik ben fractiemedeweker bij GroenLinks Zwolle. Daarnaast werk ik in het onderwijs. Ik ben al ruim 10 jaar lid van GroenLinks, vanwege de combinatie van groene en sociale idealen. Ik denk dat sociale politiek per definitie groen en duurzaam is, omdat juist degenen met de minste macht het hardst getroffen worden door klimaatverandering.

Mijn maatschappelijke en politieke keuzes worden ok gevormd door mijn achtergrond in de yoga. De Indiase Samkhyafilosofie is een belangrijk deel van de yogaopleiding die ik heb gevolgd. We gaan hierin uit van de bezieling van mens én dier. Ahimsa, geweldloosheid, is de eerste leefregel van de yoga. Het verwijst naar het hebben van respect voor alle levende wezens. Een mantra die daarbij hoort is Lokah samastah sukhino bhavantu: "Mogen alle wezens overal gelukkig en vrij zijn en mogen al mijn gedachten, woorden en daden bijdragen aan dat geluk en die vrijheid voor iedereen." Dat ideaal streef ik na in mijn handelen.

Mijn droom na corona:

Mijn droom voor na de coronacrisis is dat we anders om zullen gaan met dieren. De nieuwsberichten over corona-uitbraken in stallen en in slachthuizen is gelukkig voor velen een aanleiding voor bezinning. In deze wereld met zoveel luxe, waarin we kunnen eten en maken wat we willen, hoeven we geen dieren te gebruiken of zelfs te doden voor ons eten. Het beoefenen van geweldloosheid en compassie is voor mij daarom ook: steeds meer plantaardige keuzes maken. Net als ahimsa is een plantaardig dieet gericht op het welzijn van dieren, de natuur en de wereld. Zoals Jane Goodall zei: “We are all interconnected: people, animals, our environment. When they suffer, we suffer. And when they flourish, we all flourish.

 

Robert

Ik ben Robert Scholma. Ik woon in Zwolle, ben geboren en getogen op Curaçao. Ik ben maatschappelijk betrokken en actief voor GroenLinks, De Linker Wang, Water Natuurlijk, Vluchtelingenwerk, De Aanloop, en Orkest van het Oosten. Ik ben lid van de Koningskerk. Ik probeer mijn leven lang al te denken en te werken vanuit bijbelse waarden. De mens leeft niet voor zichzelf alleen. Er zijn waarden en deugden die intrinsiek goed zijn voor mensen, structuren en samenlevingen. Hebzucht en egocentrisme zijn de evidente wortels van alle kwaad. Gelijke kansen? Kom nou! – was de levensgrote poster op mijn studentenkamer. Solidariteit, oog voor de zwakke, oog voor de toekomst – gewoon concrete naastenliefde, gerechtigheid noemden we dat.

De crisis maakt ons het belang van deze waarden weer duidelijk. Sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Lange termijn boven korte termijn. Integer leiderschap. Herwaardering van beroepsgroepen. Mens boven kapitaal. Werknemer boven aandeelhouder. Samenleving boven markt. Niet wegkijken: de klimaatcrisis eindelijk serieus nemen. Geen continuïteit van verspillende en vervuilende activiteiten. Duurzame internationale solidariteit, in Europa, in de wereld. Een jubeljaar voor arme landen met grote institutionele schulden. Internationale echte samenwerking. Beroep op de eigen en collectieve verantwoordelijkheid: We’re in this together. In bijbels perspectief: Micha 6 vers 8: we weten wat ons te doen staat, we weten wat recht is, we weten wat er van ons vanuit bijbelse waarden wordt gevraagd.

Mijn droom na corona:

Er wordt, gelukkig, op heel veel niveaus nagedacht over de vraag hoe de wereld er uit zou moeten zien na corona. De wensen en gedachten daarover zijn nogal verschillend. Zo snel mogelijk terug naar het ‘normaal’ van voor de coronacrisis? Maar ook de hoop dat we (lokaal, regionaal, mondiaal) de kans nemen om na te denken over een andere, betere wereld. En die vorm te geven. Want we zien de structurele zwaktes van onze systemen nu in alle scherpte.

Het wordt tijd voor een NIEO, zoals we daar op mondiaal niveau in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook over nadachten. Een nieuwe internationale economische orde, met daarboven een Rechtvaardiger Internationale Orde, RIO. Laten we daar op lokaal, regionaal, Europees verband een begin mee maken – in eerlijke samenspraak met de rest van de wereld. Met herwaardering van VN-organisaties, met oog voor historische en actuele belangen van niet-Westerse regeringen en samenlevingen, maar met gedeelde waarden. There is only one world. En nu biedt zich voor het eerst na WOII een nieuwe kans aan om systemisch na te denken hoe we die vorm willen geven. Voor onszelf, maar vooral voor toekomstige generaties.
Think big, start small. Maar doe het – nu!