De gemeente Zwolle maakt extra geld beschikbaar voor de culturele makers. Wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld heeft 250.000 euro klaar staan voor Zwolse culturele initiatieven, cultuurmakers en culturele zelfstandigen.

Met het extra bedrag wil de gemeente het culturele leven in Zwolle weer op gang krijgen, zodat zij ook na de crisis kan blijven bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van de stad.

 

Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis. Het moet niet zo zijn dat deze belangrijke sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komen. 

 

Inzet extra geld voor cultuur

Het extra vrijgemaakte geld wordt op verschillende manieren ingezet. Zo komt er een extra aanvraagronde voor de bestaande regeling Cultuur & Kwaliteit. Bij deze regeling kunnen cultuurmakers een voorstel indienen voor de productie van bijvoorbeeld een voorstelling of een kunstobject. Ook voor de regeling Artpitch038 wordt meer geld dan vorig jaar ingezet om meer kunstenaars en makers mee te laten doen. Deze regeling is gericht op vernieuwing, innovatie en experiment. Samen met de Stadkamer wordt gekeken of er opdrachten voor cultuureducatie kunnen worden opgepakt. Tenslotte wordt een deel van de middelen ingezet voor het “Corona Zomervakantieplan”, zoals verwoord in een motie van de gemeenteraad die vorige week is aangenomen. Hiervoor worden cultuurmakers en organisaties uitgenodigd om zomervakantieactiviteiteiten te organiseren voor Zwolse kinderen en jongeren.

 

Wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld: “De laatste weken heb ik helaas veel heftige verhalen gehoord uit de cultuursector. Ik heb geluisterd naar waar de behoeften liggen. De sector heeft mij gevraagd een opdrachtenstroom op gang te brengen. Dit voorstel sluit hierbij aan, doordat opdrachten direct uitgezet kunnen worden.”

 

Cultuursector geraakt door corona

Raadslid Patrick Pelman is blij met dit plan: "Dit is een enorme opsteker voor de culturele makers van Zwolle. Het is mooi dat terwijl de actie vanuit Den Haag achterblijft, het college doorpakt. We hebben kunst en cultuur altijd en in het bijzonder in deze tijd enorm hard nodig om te reflecteren, inspireren en ook gewoon om even te ontspannen. Daarom is een gezonde cultureel klimaat essentieel voor een stad als Zwolle. Een paar weken geleden organiseerde GroenLinks de cultuurzwerm, waar Monique en ik van makers hoorden hoe de coronacrisis hun werk raakt. Ik ben blij dat we hun en daarmee de stad nu tegemoet kunnen komen."

Deze financiële impuls is de tweede in een set van gemeentelijke steunmaatregelen voor de culturele sector. Eerder had wethouder Schuttenbeld al een plan om met het Noodfonds van het ministerie van OCW steun te geven aan de grote culturele instellingen De Fundatie, Hedon, Zwolse Theaters en het Fraterhuis. Patrick: "De raad stemt komende maandag over de twee plannen. We hopen op twee keer een eensluidend 'ja' zodat de cultuur in de stad een flinke boost krijgt in deze moeilijke tijd."