Besproken werd het "Cultureel Perspectief Zwolle 2040". Hieronder de bijdrage van Eildert.

-----

Van deze wervende vooruitblik naar de 'cirkels', 'spots' en 'sterren' van 2040 wordt de fractie van GroenLinks razend enthousiast. Goed om na stilstand - na de voor makers en publiek ongekend zware culturele lockdown - nu op visionaire wijze de kunst en cultuur van onze mooie stad naar een hoger plan te trekken. De stad die groeit omdat mensen een huis zoeken of een baan vinden. Maar er is meer nodig in het leven om die stad duurzaam te laten groeien. Verwondering, experiment, spiegeling, vermaak en verbinding. Dat vereist scherpe keuzes, zei mijn collega Anja Roelfs afgelopen vrijdag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota. Ook voor cultuur.

Veel waardering voor puike werk van het college en ambtelijke ondersteuning. We hebben we een aantal aandachtspunten die we het college willen meegeven, met een blik vooruit, ook naar het uitvoeringsprogramma. We zijn in gesprek gegaan met Zwolse creatieven tijdens onze zogeheten cultuurzwerm, en we hebben hun feedback in dit betoog verwerkt. Met veel dank aan hen voor het meedenken.

Laat ik beginnen met het volgende. In Leeuwarden is de belangrijkste waarde die is blijven hangen na het zijn van de culturele hoofdstad: saamhorigheid. En of Zwolle dat nou ooit ook mag gaan doen of niet, ik denk dat het van groot belang is dat er aan de voorkant wordt ingezet op gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Zorg dat alle creatieven eigenaarschap ervaren. Àls je dan iets belegt bij een grote instelling, zoals het hybride productiehuis, organiseer daar dan ook voldoende inspraakmogelijkheid. Een adviesraad der creatieven. En betrek steeds, bij iedere uitbouw van dit cultureel perspectief, een reële afspiegeling van de culturele sector. Dus niet alleen de bobo’s en de bonzen. Ik hoop dat het college deze kernwaarden ‘saamhorigheid en gedeeld eigenaarschap’ meeneemt.

Goed dat er voor de korte termijn voor wordt gekozen de basis op orde te krijgen. Investeer in de makers door een betere en ruimere beschikbaarheid van de regeling cultuur en kwaliteit. Investeer bovendien in voldoende betaalbare atelierruimte en een expositieruimte voor Zwolse kunstenaars.

Zwolle heeft er wel een beetje een handje van wat aangeharkt te raken. Durf daarom ook echt te kiezen voor broedplaatsen die niet kant en klaar zijn, maar ontstaan vanuit de creatieven zelf. Wat mij betreft liefst met een podium, zodat er weer gedanst kan worden op underground muziek, zoals techno, zoals dat kan in Amsterdam en Berlijn - en vroeger in Zwolle ook kraakpanden als de DOAS, Co9 en Golden Wonder. Alleen als de gemeente zoveel mogelijk loslaat in vertrouwen krijg je ook echt de rauwe randjes waar het creatieve proces kan schuren en kraken tot grotere glans van ons mooie Zwolle.

Zet in op pluriformiteit, parkeer niet alles uniform bij grote instellingen. Koester juist ook kleine culturele initiatieven en ondersteun ze in hun groei. Zo ontstaan de nog ontbrekende traptredes, zoals bijvoorbeeld voor bandjes De Kuiperij of Goudsteeg 21 als tredes tussen de kroeg en het hoofdpodium van Hedon. Maar ook het academiehuis als huis voor de stad kan hier haar rol pakken.

We proeven dat jonge organisatoren staan te trappelen hun culturele evenementen in de praktijk te brengen. Zonder bestaande, beproefde evenementen geweld aan te doen is het van belang dat er voldoende ruimte komt voor vernieuwende activiteiten. Zeker als je een cultureel evenement langzaam wil laten groeien moet daar meer aandacht en ruimte voor komen. En vertrouwen. 

Laat ook echt zien wat er allemaal te doen is in Zwolle. Ook dat kregen we als tip tijdens de cultuurzwerm. Daarom fijn dat onze motie ‘Alle Zwolse cultuur in één agenda’ zijn onderdak heeft gekregen in het toeristisch perspectief en dat deze wens dus eigenlijk al in vervulling gaat.

Een bloeiend cultureel klimaat trekt bedrijvigheid en toerisme aan. En die bedrijven willen daarom wellicht een bijdrage leveren aan dat prettige klimaat. We komen met een motie waarin we het college oproepen de mogelijkheden voor zo’n ‘regionaal bedrijven cultuurfonds’ te onderzoeken: wellicht krijgen we zo aanvullende financiële armslag voor onze culturele sector, bovenop onze eigen ambities.

Ik rond af. GroenLinks ziet uit naar de praktische uitwerking van deze mooie visie. Complimenten aan college en ambtelijke ondersteuning van wat er al ligt. We kunnen straks met het vaststellen van de begroting slim maar fors investeren in onze Zwolse cultuur. Volgens GroenLinks een absolute randvoorwaarde om van die stedelijke groei, ook écht duurzame groei te maken.