Hervorming van de sociale zorg vraagt om samenwerking

Raadslid Patrick Pelman is tevreden met de nieuwe Zwolse plannen voor het sociaal domein. “Zwolle biedt hulp en begeleiding waar dat nodig is om volwaardig mee te doen.”

Vanavond praat de gemeenteraad over de hervormingsagenda: het nieuwe plan over het sociaal domein. Zo wil de gemeente komen tot een toekomstbestendige sociale stad. Raadslid Patrick Pelman doet namens GroenLinks het woord.

Pelman: “Toen ik dit betoog voorbereidde heb ik enkele ervaringsdeskundigen en zorgverleners gevraagd om mee te lezen met het stuk. Als eerste zeiden ze allemaal: “hier kun je eigenlijk niet tegen zijn” en dat is ook zo. We gaan van zwaardere zorg naar lichter waar dat kan. We werken aan een gezonde en groene leefomgeving. Door meer preventief samen te werken, zorgen we voor een gezondere samenleving. Dat begint al bij gezonde sportkantines en meer groen in de straat en dat gaat door met samen sporten, praten en elkaar ontmoeten. Breder inzetten van ervaringsdeskundigen. En cliënten zelf volledig mee laten denken met hoe de eigen zorg het beste georganiseerd kan worden.”

De plannen combineren een verbetering van de kwaliteit van zorg met de nodige besparingen om de zorg ondanks de vergrijzing betaalbaar te houden. Een belangrijke pijler is de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen. 

 

De zorg krijgen die je nodig hebt

Voor GroenLinks zijn er drie dingen belangrijk bij deze hervormingsagenda. Ten eerste moet iedereen de zorg blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. De zorg moet passen bij de inwoner, hem of haar verder helpen en door een vertrouwde hulpverlener worden geboden. Dat klinkt logisch en iedereen vindt dat, maar bij veranderingen blijft dat spannend. Daarom moeten we dat blijven benoemen, zodat we er samen scherp op blijven dat dit ook gebeurt.

 

Samenwerken

Daarnaast wil GroenLinks dat de weg van samenwerking verder gaat en waar mogelijk nog beter wordt ingezet. GroenLinks ziet graag dat bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen deze samenwerking wordt vastgehouden en misschien zelfs nog geïntensiveerd. Betrek cliënten en ervaringsdeskundigen ook goed in dit proces.

 

Sociaal, niet liefdadig

En ten derde zijn we blij om te zien dat we steeds meer richting een sociaal model gaan en langzaam het liefdadigheidsmodel loslaten. We gaan van “u bent ziek, dus wij zorgen voor u” naar een model waarbij we voor iedereen kijken hoe we samen met jou de zorg het beste kunnen organiseren zodat je zo goed mogelijk mee blijft doen in samenleving.

 

Communicatie

Pelman: “Deze vernieuwing is voor mensen misschien ook spannend. Want veranderingen zorgen vaak voor onrust. Er bestaat een kans dat mensen tussen de wal en het schip komen te vallen tijdens het proces van verandering en dat moet te allen tijde voorkomen worden. Zeker als we langzaam van zwaardere zorg naar lichtere willen gaan, dan vraagt dat rust en zorgvuldigheid.” Daarom vraagt Pelman aan de wethouder hoe er voldoende veiligheidskleppen zijn gebouwd om daarvoor te zorgen. Zo zorgen we ervoor dat cliënten goed worden meegenomen in de veranderingen en blijft iedereen ook tijdens het proces de zorg ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Pelman: “Wat GroenLinks betreft is communicatie een belangrijke veiligheidsklep. Daar waar veranderingen plaatsvinden moeten deze goed en duidelijk uitgelegd worden. Neem mensen mee, praat, overleg en betrek alle betrokkenen, cliënten, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. En betrek ook goed de stad. Vertel wat we doen aan alle inwoners en neem mensen op een heldere en duidelijke manier mee met dit proces.”

Lees hier het betoog van Patrick Pelman.