Huis aan huis actie in de Aalanden
Huis aan huis actie in de Aalanden

Hoe ziet mijn politieke week eruit?

Hoe ziet een week eruit van een groene en linkse politicus? Met enige (on)regelmaat plaatsen we hier een aflevering van verschillende leden van Groenlinks Zwolle. Eildert Noorda beet de spits af. Deze keer een blik in de politieke agenda van fractievoorzitter Patrick Rijke.

Zaterdag

Het weekend begint met een huis-aan-huis-actie in de Aalanden. GroenLinksers in het hele land gaan regelmatig de wijken in om met mensen te praten over hun woonomgeving. Soms vragen we om met groene en rode stickers op een kaart aan te geven wat de fijne plekken in de buurt zijn en welke situaties wat aan gedaan moet worden. Deze keer weten we al waar we het over willen hebben: de geluidoverlast en luchtverontreiniging die de uitbreiding van Vliegveld Lelystad met zich mee zal brengen voor de Aalanden en Stadshagen. Juist langs deze rustige woonwijken zullen de vliegtuigen laag over komen te vliegen als de uitbreidingsplannen doorgaan. Veel Aalanders helpen ons mee de Tweede Kamer ervan te overtuigen deze slecht doordachte uitbreiding van het vliegverkeer nog tegen te houden. Daarmee geven ze ons Kamerlid Susanne Kröger een flinke steun in de rug in haar strijd tegen Lelystad Airport.

Arie Slob gast van de dag bij VV Berkum
Arie Slob gast van de dag bij VV Berkum

Zaterdagmiddag ben ik - dat gebeurt niet vaak meer sinds mijn zoon van voetbal af is - 'langs de lijn' te vinden. De aanleiding daarvoor is dat Arie Slob, net benoemd tot minister voor het basis- en voortgezet onderwijs, de gast van de dag is bij VV Berkum. Als woordvoerder onderwijs van de fractie ben ik ook uitgenodigd (op de foto zie je ook wethouder Michiel van Willigen en enkele fractieleden van de ChristenUnie, de partij van Slob). De minister heeft een zware week achter de rug: leerkrachten voeren actie voor meer geld voor hogere salarissen en minder werkdruk. Terecht! Het is onbegrijpelijk dat de regering wel 1,4 miljard over heeft voor een cadeautje voor buitenlandse beleggers (schrappen dividendbelasting), maar niet voor de leerkrachten aan wie wij de opleiding van onze kinderen toevertrouwen.

Maandag

De maandag houd ik altijd vrij voor de voorbereiding van de raadsvergadering 's avonds en voor afspraken met mensen en organisaties in de stad. Deze maandag heb ik bijvoorbeeld een gesprek met iemand uit Assendorp die een cursus over de gemeentepolitiek in Zwolle wil organiseren voor oudere inwoners. Samen met de griffier van de gemeenteraad en een ander raadslid bedenken we hoe we de cursus het beste vorm en inhoud kunnen geven. Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe de politiek werkt en hoe zij daarop invloed kunnen uitoefenen. Ik wil ook graag dat er aandacht wordt besteed aan hoe we de werking van de gemeentepolitiek kunnen verbeteren, zodat meer mensen aansluiting vinden bij wat er gebeurt: het gaat tenslotte om beslissingen waar alle inwoners mee te maken hebben.

Maandagavond is de vaste avond voor het raadsplein. Zelf heb ik in de Thomas a Kempiszaal een korte debat over de beste manier waarop inwoners - cliënten, mantelzorgers, maar ook hulpverleners - die met sociale regelingen van de gemeente te maken hebben, dingen kunnen doorgeven die hen niet zinnen, waar ze klachten over hebben of die volgens hen beter zouden kunnen. Maar alle aandacht gaat natuurlijk uit naar het debat in de grote raadszaal over de verduurzaming van onze energievoorziening, waar collega raadslid Remko de Paus het woord voert. Ik vat zijn betoog samen in drie tweets, waarbij ik dankbaar gebruik maak van de plaatjes waarmee hij zijn verhaal kracht bij zet.

Dinsdag

Een werkdag bij ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtstaat. Ik vind het erg belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de spelregels in onze democratie. Daarom werk ik met veel overtuiging en plezier bij deze organisatie, die onder meer de Stemwijzer maakt en rondleidingen op en rond het Binnenhof verzorgt. Overal in het land - op scholen, in gemeente- en provinciehuizen - spelen we met kinderen een democratiespel, geven we afwisselende en interactieve gastlessen aan jongeren en verzorgen we voor volwassenen avondcursussen Politiek Bewust en Politiek Actief. Vandaag werk ik op kantoor vooral aan verkiezingskranten in gewone taal en -magazines voor scholieren en studenten op het mbo.

's Avonds schuif ik aan bij het campagne-overleg. De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn ook bij GroenLinks Zwolle in volle gang. De resultaten zullen jullie de komende maanden nog wel zien als het goed is.

Donderdag

Donderdagavond is onze wekelijkse fractievergadering. Sinds ik fractievoorzitter ben is de agenda opgesplitst. Eerst spreken we onder het kopje In de stad over actualiteiten en alles wat we de afgelopen week hebben gehoord en gezien, in gesprekken met mensen, tijdens werkbezoeken enzovoorts. Pas daarna buigen we ons over de agenda van de raadsvergaderingen. 
Naast de huidige fractie- en steunfractieleden zijn tegenwoordig uiteraard ook de kandidaat-raadsleden voor na de verkiezingen erbij om 'de kunst af te kijken'. Het geeft een goed gevoel dat als ik na de verkiezingen stop met het raadswerk, zulke bevlogen, actieve en goed voorbereide mensen het overnemen.  

Zaterdag

Vandaag is de schrijfmarathon van Amnesty, in Zwolle in de Stadkamer. Net als vele andere Groenlinksers ga ik ook een uurtje zitten schrijven. Op de foto zie je de handen van fractiegenoot Michiel van Harten aan het werk. Mijn brief aan premier Netanyahu over de schandalige behandeling van twee Palestijnen is net klaar. Verder schrijven we bijvoorbeeld voor een LHBT-activist in Bangladesh en een milieu-activist in Madagaskar die wordt vervolgd omdat hij actie voert tegen het illegaal kappen van tropisch hardhout.
De rest van de dag is voor familie en gezin. Morgen het raadsdebat alvast voorbereiden, en niet te vergeten de gastles die ik maandagmiddag geef aan havo 4 van het Thorbeckecollege.

Wil je mijn politieke werk verder volgen? Dat kan via twitter: @patrickrijke en @GLZwolle