Ook ransuilen hebben veel last van vuurwerkgeknal
Ook ransuilen hebben veel last van vuurwerkgeknal

Holtenbroek opgeschrikt door vuurwerkoverlast

Sinds het uitbreken van de coronacrisis lijkt er een toename te zijn van vuurwerkoverlast. Naar aanleiding van geknal in Holtenbroek maakt raadslid Simone Boshove zich zorgen om de vogelpopulatie daar. 

GroenLinks maakt zich al jaren hard voor het tegengaan van vuurwerkoverlast. Rondom de jaarwisseling, maar ook op andere momenten in het jaar. Raadslid Simone Boshove is blij dat er afgelopen oud en nieuw ook door haar inzet is geëxperimenteerd met vuurwerkvrije zones, maar baalt dat het nu alsnog fout gaat. Recentelijk kreeg Simone bericht van een inwoner uit Holtenbroek waar het de laatste weken iedere avond raak is. Ondanks meldingen bij gemeente en politie zou er niet handhavend worden opgetreden tegen deze overlast.

Simone: "Naast dat er veel inwoners en hun huisdieren overlast en schade ervaren door vuurwerk, wil ik in het bijzonder aandacht vragen voor de gevolgen van vuurwerkknallen voor broedende vogels in onze stad. Uitgerekend nu in het broedseizoen, zijn vuurwerkknallen erg schadelijk voor vogels." 

Handhaving nodig voor dierenwelzijn

Binnen onze bebouwde kom zijn onder andere sperwers, ransuilen en verschillende zangvogels te vinden. Uit onderzoek blijkt dat vogels ontzettend veel stress ervaren bij het geluid van vuurwerkknallen. Simone: "Voor het behoud en welzijn van deze vogelsoorten, vindt GroenLinks het daarom van groot belang dat er adequaat wordt opgetreden tegen vuurwerkoverlast." Daarom stelt ze deze week onderstaande vragen aan wethouder Dogger. 

1. Ziet het college een toename in het aantal meldingen (bij gemeente en politie) van vuurwerkoverlast sinds het begin van de coronacrisis?
2.Welke actie wordt er ondernomen zodra er een melding bij de gemeente of politie wordt gemaakt m.b.t. vuurwerkoverlast?
3.Ziet het college mogelijkheden om in buurten waar veel overlast wordt ervaren extra toezichthouders en/of politie in te zetten?

 

 

Sperwer
Sperwer