Jeugdzorg moet niet lijden onder financiële problemen

Een aantal jeugdzorginstellingen in de regio IJsselland bevindt zich in een financieel wankele positie. Raadslid Simone Boshove wil dat elke jongere de hulp krijgt die nodig is.

 

Financieel zwaar weer

Afgelopen najaar stelde raadslid Simone Boshove schriftelijke vragen over de financiële situatie van jeugdzorginstellingen in en om Zwolle. Dit deed ze na aanleiding van een rapport van Intrakoop waaruit bleek dat een kwart van de jeugdzorginstellingen in Nederland kampt met financiële problemen.

In de beantwoording gaf het college aan dat binnen de regio Zwolle het escalatieteam van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland met drie zorgaanbieders in gesprek is over hun financiële problemen. De raad zou geïnformeerd worden over de financiële richtlijnen op het moment dat een zorgaanbieder in ‘zwaar weer’ dreigt te komen. Uitgangspunt is dat de zorgcontinuïteit voorop staat.

Inmiddels heeft Pro Juventus, een middelgrote (jeugd)ggz-instelling, haar werkzaamheden beëindigd in verband met financiële problemen. Uit de berichtgeving blijkt dat de 550 jonge cliënten samen met hun behandelaars mee kunnen naar een nieuwe zorgaanbieder, waardoor continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft.

Goede zorg is prioriteit

Simone: “GroenLinks is blij dat de zorg voor deze kinderen voortgezet kan worden, maar blijft zich zorgen maken over de wankele positie van jeugdzorginstellingen in onze regio. Ik wil nu van het college weten hoe we dit soort situaties in de toekomst kunnen voorkomen.”

Een belangrijke factor in dit verhaal is de onderbezetting in zorginstanties, onder andere door ziekte. Simone: “Het is erg zorgwekkend dat er binnen een jeugdzorgorganisatie blijkbaar zoveel hulpverleners ziek worden, dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Al lange tijd trekken jeugdzorgmedewerkers aan de bel over de ongezonde werkdruk. Zij hebben niet voor niets gestaakt op 2 september 2019. Ik wil graag weten hoe er binnen het RSJ aan wordt gewerkt om de werkdruk voor medewerkers in de jeugdzorg te verlichten.”

GroenLinks houdt de situatie in de Zwolse jeugdzorg nauwlettend in de gaten. Afhankelijk van het beantwoording van haar vragen bezint Simone zich op politieke actie. “Goede zorg staat voorop. De zorg voor onze jeugd mag niet lijden onder de organisatorische problemen van instanties.”