Kom in actie en stuur een stuitingsbrief tegen Lelystad Airport

De gemeente en ons college lobbyen tegen de opening van vliegveld Lelystad. Als partij roepen we op tot protest. Stuur jij ook een brief?

De luchtvaart in Nederland loopt hard tegen de grenzen van mens, milieu en natuur aan. In Lelystad een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten gaat ten koste van het klimaat en van het woonplezier van de inwoners van vier provincies. GroenLinks is dan ook tegen de opening van Lelystad Airport, zoals bij te houden in ons Dossier.

Afgelopen maandagavond stelde een omstreden motie vanuit de Zwolse oppositie precies het tegenovergestelde voor. Het voorstel was om Zwollenaren te informeren over een zogenaamde ‘stuitingsbrief’ (zie hieronder). Dat lijkt sympathiek, maar de gemeente zou ermee de verantwoordelijkheid afschuiven op individuen. Dat is volgens ons niet de goede weg. 

Samen tegen Lelystad Airport

Wij hebben met wethouder Dogger afgesproken dat hij met andere gemeentes in de buurt samen een vuist maakt tegen de opening van Lelystad Airport. Dat doet hij namens álle inwoners van Zwolle, en niet alleen diegenen die in staat zijn een stuitingsbrief in te dienen. Ook de jongste generatie, maar bijvoorbeeld ook laaggeletterden, moeten zich gehoord weten. De wethouder is verantwoordelijk voor het tegengeluid namens Zwolle in het landelijk debat. 

Stuitingsbrief

Dat biedt de individuele burger nog steeds de mogelijkheid extra druk op minister Cora van Nieuwenhuizen te leggen. En dat doen we met een stuitingsbrief! 

SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een standaardbrief opgesteld. Die kun je hier vinden. 

SATL:

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis). In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

 

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke aanspraak op schade kwijtraken.

 

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

 

We gaan er niet vanuit. Maar áls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Een stuitingsbrief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat je dan bewijs van ontvangst hebt.

 

De stuitingsbrief is speciaal voor Lelystad Airport opgesteld door een advocaat. Hier zijn kosten mee gemoeid. En alles wordt betaald uit giften en donaties. Jouw donatie aan SATL is zeer welkom. Dus als je gebruik maakt van deze stuitingsbrief, graag een donatie. Deze kan je eenvoudig en veilig doen via de SATL-site.