Als een van de kartrekkers van het Zwolse Vredesplatform zette Henk zich in voor een geweldloze wereld. Ook de zorg voor mens en milieu had hij hoog in het vaandel. Via verschillende organisaties, zoals Kerk en Vrede, Amnesty International en studentenpastoraat Re:Link, zette hij zijn brede netwerk in om de wereld mooier te maken.

Sinds 1970 was Henk lid van GroenLinks en een van haar voorlopers, de PPR. Henk was ook al jaar en dag vrijwilliger bij GroenLinks Zwolle. Hij bracht posters rond in verkiezingstijd en ging mee campagne voeren. In zijn commissiewerk toonde hij zich een betrokken idealist, vertelt gemeenteraadslid Margriet Leest: “Henk dacht in oplossingen, niet in problemen. Zijn brede kennis over verschillende onderwerpen maakte hem een bijzonder waardevolle gesprekspartner. Hij zal zeer gemist worden in GroenLinks.” Dat onderschrijft afdelingsvoorzitter Vincent Wever: "Henk was een markante man met een zachtmoedig karakter, die zich onvermoeibaar inzette voor de vredesbeweging. We zullen hem missen."

In de afgelopen verkiezingscampagne heeft het cultuurteam van GroenLinks Zwolle een filmpje gemaakt over meer bomen planten in de stad. Henk gaf zich op als een van de acteurs. Organisator Jolan van de Waeter: “In het filmpje zat één scene waarin Henk bij een bushalte moest staan. Als crew hadden we gedoe met langskomend verkeer en camerastandpunten. Ik vond het knap dat Henk op zo’n moment heel geduldig bleef, en met ons afstemde wat het beste zou werken. De boom zou hij daarna naar een ouderencentrum brengen. Hij dacht daarin ook heel enthousiast mee over hoe dat het beste gedaan zou kunnen worden.” Jolan kende Henk via zowel het Vredesplatform als GroenLinks. “Henk was een heel flexibel mens. Hij kon dingen in een breed perspectief plaatsen, in plaats van alleen de details te bespreken. Hij had altijd een warme belangstelling voor mensen, en waar het kon zette hij zich in voor een ander.”

Vorig jaar, aan de start van de coronatijd, vertelde Henk over zijn dromen voor een wereld na corona in onze serie ‘post-coronadromen’. Zijn boodschap over een mooiere wereld nemen wij ten harte:

“De huidige corona-crisis bevestigt naar mijn mening extra dat de huidige politiek van het westen te veel gebaseerd is op concurrentie en economisch gewin, waarvan de armen in de wereld de dupe zijn. De vluchtelingenproblematiek wordt vooral veroorzaakt door oorlogen (die mede door wapenhandel vanuit het westen worden bevorderd) en klimaatverandering (vooral ten gevolge van uitputting van het milieu door het westen). En door het ontbreken van solidariteit en samenwerking bij de leden van de EU blijven de vluchtelingen in onmenselijke omstandigheden verkeren. In de corona-tijd blijkt gelukkig solidariteit onder de Nederlanders heel sterk. Ook het milieu gaat er dankzij het zuiniger omgaan met (fossiele) brandstoffen alleen maar op vooruit.

Laten wij dus ook ná de corona-crisis ons hiernaar gedragen: door duurzamer te consumeren, door ons in te zetten voor vluchtelingen en minder bedeelden, en door ons te verzetten tegen politiek gericht op wapenhandel en geweld.”

Henk wordt vandaag in besloten kring herdacht in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle.