Spoeddebat zorgkosten: het gaat om mensen, niet om cijfers

"Goede zorg voor wie dat nodig heeft, heeft een prijs. GroenLinks is bereid die prijs te betalen." Dat zei scheidend fractievoorzitter Patrick Rijke in het spoeddebat over de zorgkosten, die oplopen terwijl B&W juist wilden bezuinigen. GroenLinks Zwolle wil beslist niet dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben de dupe worden van de financiële perikelen van de gemeente. En ook de mensen die deze zorg en hulp bieden, moeten nu niet afgeknepen worden om de bezuinigingen alsnog te halen.

"Als de 6 miljoen extra uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg terecht gekomen zijn bij inwoners die ondersteuning en zorg nodig hadden, of bijvoorbeeld bij jongeren die begeleiding kregen om zelfstandig te kunnen wonen – dan zijn die miljoenen gewoon welbesteed!"

Samen met de andere oppositiepartijen hebben we in het debat geprotesteerd tegen de voorgenomen noodmaatregelen die mensen raken die voor zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van de gemeente. We weten nog veel te weinig wat er precies aan de hand is, om gericht te kunnen ingrijpen. "Je gaat geen pleisters plakken als je niet weet waar het bloedt, en je gaat zeker geen operatie uitvoeren voordat je een goede diagnose hebt gesteld." Een opdracht aan het college 'op korte termijn geen maatregelen te treffen die leiden tot slechtere toegang tot zorg of kwaliteit van zorg' kreeg echter geen steun van de coalitiepartijen. We moeten het doen met de toezegging van de wethouders dat 'de kwaliteit van zorg voorop staat', en niet kostenbeheersing.

Cliënten en hulpverleners raadplegen

GroenLinks wil eerst een gedegen analyse en dan pas maatregelen. En we pleiten ervoor die analyse te maken samen met cliënten en samen met hulpverleners. Zij weten als geen ander wat er daadwerkelijk gebeurt.
Bovendien moeten we ons met z'n allen afvragen of het adagium van de 'eigen kracht' – de basis onder de hele bezuiniging – wel realistisch is in dit tempo en met de ideeën van dit college.
Hier wreekt zich dat er feitelijk geen grondige ideeënuitwisseling is geweest over de transformatieplannen, lees: bezuinigingen door het anders aan te pakken. In de hoorzitting die de raad op ons initiatief hield, helaas maanden na het vrijwel klakkeloos aannemen van de nota, werden toch belangrijke vraagtekens bij dit uitgangspunt geplaatst, bijvoorbeeld in de presentatie van het onderzoek van Femmianne Bredewold.
Het lijkt ons ook wijs om de hele transformatie eens met hulp van een kritisch oog van buiten tegen het licht te houden. Dat laatste was een stap te ver voor B&W, maar een grondige analyse met hulp van ervaringsdeskundigen - cliënten en hulpverleners - en met deskundigen van buiten, die komt er wel.

Verantwoording

We hebben samen met de SP en Swollwacht het college in een spoeddebat ter verantwoording geroepen omdat de coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD de afgelopen vier jaar zo stoer de rijksbezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn voor hun rekening hebben genomen. Met een tegenbegroting hebben we in 2015 meteen laten zien dat een andere politieke keuze wel degelijk mogelijk was: niet bezuinigen op zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Maar de coalitie wilde er niet van weten.
Nog halverwege vorig jaar hebben dezelfde drie partijen proberen tegen te houden dat de financiële buffer voor het sociaal domein niet te halveren, maar 5 miljoen achter de hand te houden voor situaties… zoals zich nu voordoen ja! Maar de coalitie wilde er niet van weten.

Hoe kan dit nou?

Tot eind januari kregen raadsleden te horen dat de gemeente de monitoring van de financiën 'steeds beter in de vingers' kreeg, 'steeds meer in control' was. Dus de grote vraag was: wethouders, hoe kan dat nou? Waren er echt niet al eerder signalen dat het de verkeerde kant op dreigde te lopen? En had de gemeenteraad als vertegenwoordiging van de inwoners dan niet eerder op de hoogte kunnen worden gebracht dan pas op de dag na de laatste geplande raadsvergadering? Van de kant van de verantwoordelijke wethouders werd na doorvragen duidelijk dat er wel al in de loop van februari signalen waren, die niet met de raad zijn gedeeld. Maar de burgemeester, als voorzitter van B&W, bezwoer de raad dat het college niet eerder dan afgelopen week de feiten op een rij kon presenteren.

Bezuinigen op zorg gaat door

We vroegen de wethouders tot slot om openlijk bij zichzelf te rade te gaan hoe de uit de hand gelopen financiën zich verhouden tot al die stoere voornemens van hen om de rijks­bezuinigingen van het kabinet Rutte-1 van VVD en PvdA klakkeloos over te nemen en alle waarschuwingen en alternatieven van de oppositie te negeren. Uit de reacties die de wethouders gaven moeten we helaas opmaken dat ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD nog altijd vinden dat de gemeente voor minder geld toch goede zorg en jeugdhulp kan blijven leveren. Al wordt er toch ook een beroep gedaan op de landelijke overheid om de scherpste kantjes van de bezuinigingen af te slijpen.

Gezondheid en geluk

Voor GroenLinks blijft voorop staan dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die nodig is. Wij zijn ook bereid daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen en het geld dat daarvoor nodig is met z'n allen op te brengen. Dat komt ten goede aan de gezondheid en het geluk van Zwollenaren, jong en oud.