Gefaseerd maaien

Komende vijf jaar maait ROVA op vijf verschillende plekken in de stad anders dan op andere plekken in de stad: op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. De partijen kijken elk jaar of met deze manier van maaien de biodiversiteit in Zwolle verder vergroot kan worden. Om aan te geven dat het om een proef gaat, hebben de servicemedewerkers van ROVA afgelopen week op de proeflocaties borden geplaatst met uitleg over de proef. 

Biodiversiteit

Eildert benadrukt de noodzaak van deze stap: “Het is buitengewoon belangrijk dat ons college van B&W samen met ROVA actie onderneemt om het Zwolse maaibeleid verder te verfijnen. We moeten als stad een optimale plek zijn om biodiversiteit in stand te houden. Helemaal nu biodiversiteit op het platteland al terugloopt." 

Eildert stelde eerder schriftelijke vragen namens GroenLinks aan het college om aandacht te vragen voor nieuwe maaitechnieken zoals gefaseerd maaien. “Heel fijn dat het college dit voortvarend heeft opgepakt.”