Andere economie

GroenLinks wil een omslag bereiken naar een andere, duurzame samenleving en dus een economie die op een andere leest is geschoeid. We zijn daarom onder meer betrokken bij Zwolse initiatieven op het gebied van de 'kanteling' en 'Zwolle in transitie'.

Groene gemeente
Een groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen, te werken en te recreëren en is energiebewust. Groen betekent niet alleen vogels en vlinders in Zwolle, maar ook stadslandbouw en eerlijk eten. Op mondiaal niveau draagt een groene en duurzame gemeente bij aan beperking van de klimaatverandering. Groen heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken. In tijden van bezuinigingen en financiële krapte zijn ‘groene waarden’ zeer belangrijk met het oog op komende generaties. Ze vormen een absolute voorwaarde voor kwaliteit van leven. GroenLinks kiest voor ‘Groene Kwaliteit’.
Een paar voorbeelden van gebieden waarop we actief zijn:

Eerlijk eten
GroenLinks wil dat mensen weten wat ze eten en dat ze eerlijk voedsel eten. Om dat te bevorderen stimuleren we onder meer het verbouwen van voedsel in de wijken en nabij de stad (stadslandbouw). We besteden op verschillende manieren aandacht aan dit thema, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Voorbeelden:

Anders omgaan met ruimte
Een van de punten waarvoor we ons in de gemeenteraad sterk maken is het actief bestrijden van leegstand en die omvormen tot met name woonruimte. Een ander 'strijdpunt' is het anders omgaan met braakliggende gemeentegrond: die grond is van ons allemaal, dus mogen Zwollenaren met een goed idee die grond gewoon benutten!

Andere energie
"In 2025 is Zwolle een energieneutrale gemeente". Die doelstelling formuleerden wij als uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid. Dat betekent nog meer inzet voor duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, aardwarmte, biogas... Om zelf een steente bij te dragen doet GroenLinks Zwolle bijvoorbeeld mee aan de actie Kies de zon! Een ander voorbeeld is de verkiezingscampagne 'Met eerlijke energie door de stad'

Cultuur
Bij ons beeld van een andere economie hoort ook een andere, belangrijke rol voor cultuur. Die is misschien nog het best samen te vatten onder de noemer 'tegendraads'. Een kritische spiegel voor de samenleving in plaats van een eredienst voor de elite, experiment in plaats van gevestigde orde, intrinsieke waarde in plaats van toeristische trekpleister.