Op de lijst van GroenLinks Overijssel vind je de volgende Zwollenaren:

2. Margriet Leest
De afgelopen jaren heeft Margriet Leest zich als raadslid voor de Gemeente Zwolle ingezet. Nu maakt ze de overstap naar de provincie om haar plannen nog breder te trekken. “Ik sta voor inclusie op verschillende gebieden: op het gebied van welzijn, maar ook met toegankelijke arbeidsmarkt die gericht is op de uitdagingen van de toekomst. Dus ik neem onderwerpen uit huidige portefeuille mee om inclusie en diversiteit in de hele provincie een feit te maken. Voor cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme blijf ik me ook inzetten.”
Lees meer: https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/margriet-leest-op-plek-2-voor-de-provinciale-statenverkiezingen

10. Lennart Hartman
Lennart Hartman is sinds 2011 actief als lid van GroenLinks en sinds januari 2017 voor de partij in Zwolle. In de vorige raadsperiode heeft hij als raadslid gediend en heeft waardevolle bijdragen gedaan op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en de digitale samenleving. Daarnaast heeft de motie van Lennart ervoor gezorgd dat Zwolle (succesvol) meedeed aan het NK Tegelwippen.

12. Rob van Elburg
Rob van Elburg is campagneleider van GroenLinks Overijssel. Lees hier meer over hem: https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/wanhoop-drijft-rebellen-bij-acties-extinction-rebellion

17. Maarten Schroders

20. Machiel Schilder

24. Frank van Lier

25. Miriam Ntumba

31. Patrick Pelman

34. Anja Roelfs

40. Monique Schuttebeld

42. Dorrit de Jong

44. Robert Scholma

45. Judith van Dijk

Bij de Waterschapsverkiezingen staat GroenLinks zelf niet op de lijst, maar steunen wij Water Natuurlijk. Op deze lijst staan 4 Zwolse GroenLinksers.

6. Esmee Pater
Esmée heeft al vier jaar ervaring opgedaan in het waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij is in het huidige algemeen bestuur voorzitter van de fractie ‘bedrijven’. Deze fractie bestaat uit ondernemers. “Veel Zwollenaren denken dat hun stad in het ergste geval 'aan zee' komt te liggen, maar als we niets doen ligt Zwolle op termijn ‘in zee’. Dan overstroomt deze stad. Je ziet dat veel partijen het prima vinden dat alles zoveel mogelijk bij hetzelfde blijft. Die vinden vooral betaalbaarheid en agrarisch gebruik belangrijk. Maar als we in de toekomst een watersnoodramp in Zwolle willen voorkomen, dan moeten we nù handelen.”

11. Aniek Wierstra
Aniek was begin 2022 kandidaat voor de Zwolse gemeenteraad voor GroenLinks. De vierdejaars Saxion student Ruimtelijke Ontwikkeling en Klimaat & Management stond als nummer 11 op de kieslijst van GroenLinks en scoorde 299 stemmen, maar werd niet verkozen.

15. Eildert Noorda
Eildert Noorda, nummer 15 op de lijst, is zo’n tien jaar actief voor GroenLinks. In de vorige zittingsperiode was hij lid van de Zwolse gemeenteraad. Op dit moment is hij burgerraadslid. Als raadslid zette Eildert zich in voor meer biodiversiteit door het verfijnen van het gemeentelijke maaibeleid. Ook zorgde hij ervoor dat Zwolle het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekent. Eildert pleitte met succes voor het behoud van park de Nooterhof en natuur-inclusief bouwen.

29. Robert Scholma