Het politieke seizoen ‘19/’20 eindigt in omstandigheden die we nog een half jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Sylvana Rikkert sluit het jaar af met een betoog in de gemeenteraad.

Sylvana startte haar verhaal door haar waardering uit te spreken voor de zorgmedewerkers:

Voorzitter, dank u wel.

 

Hoe anders dan een paar maanden geleden, ziet onze wereld er vandaag uit. Ook in Zwolle zijn we getroffen door het wereldwijde Corona-virus, waardoor we in maart zijn overvallen en stilgevallen. Ik wil mijn betoog beginnen met namens fractie mijn condoleances aan de nabestaanden van de Coronaslachtoffers in Zwolle uit te spreken en hen veel sterkte wensen. Ook wensen wij iedereen die nog kampt met het virus of met de naweeën ervan, veel beterschap en hopelijk een goed herstel.

 

De coronacrisis heeft effect op iedereen gehad, ook als je niet ziek bent geworden. Kinderen konden niet meer naar school, mensen moesten thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven, en ouderen werden door de crisis extra hard getroffen. Ik heb veel bewondering voor het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van alle zorgmedewerkers die de afgelopen tijd onze oudere en zieken hebben verzorgd en bijgestaan in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg.

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de stad. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid zijn dit bange tijden. Veel mensen verliezen (een deel van) hun inkomen. Jongeren sluiten hun schooltijd af zonder normale diplomering en bijbehorend feest. De culturele sector krijgt harde klappen, en we zijn blij met de steun van onze wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld aan culturele instellingen en makers

Maar we hebben ook mooie dingen zien gebeuren. Buren helpen elkaar. De gemeente pakt door en steunt de Voedselbank. Leraren tonen flexibiliteit in het online lesgeven. Supermarktmedewerkers draaien lange diensten zodat we veilig boodschappen kunnen doen.

 

GroenLinks Zwolle wil dit momentum gebruiken. Sylvana beschreef vandaag vier plannen:

Werk:

Wij vinden dat het hoog tijd wordt om meer te doen voor deze groep mensen dan te klappen in crisistijd. Wij willen graag dat Zwolle zich uitspreekt richting het Rijk voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Dit zorgt ervoor dat mensen ook in deze spannende tijden kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Meedoen:

We moeten de mensen die nu in de bijstand zijn beland helpen, bijvoorbeeld door omscholing.

Groen in Zwolle:

Door veel in en om huis te zijn in coronatijd, merken we de waarde van een schone, groene omgeving. Het van belang de binnenstad te vergroenen; meer bomen en struiken! Alleen zo houden we de hittestress in de prachtige oude maar versteende stad een beetje om uit te houden op warme dagen als deze.

Leefbare straten:

Als we auto’s en vervuilende brommers weren uit de binnenstad, hebben we meer veiligheid en minder herrie en luchtvervuiling. Onze ambitie is een emissieloze binnenstad; er zijn veel duurzamere alternatieven beschikbaar bij elke Zwolse fietsenhandel.

 

Sylvana eindigde met een indringende boodschap:

Ik ben nu ongeveer 8 minuten aan het woord geweest. Dat is nog net niet zo lang als de doodstrijd die de Amerikaan George Floyd leverde, en die de aanleiding was voor een wereldwijd protest tegen discriminatie en racisme, de beweging van Black Lives Matter. Dáár moeten we het óók over hebben, als we de eerste helft van dit jaar willen duiden. Zwolle is een inclusieve stad, en GroenLinks, maar ook andere fracties hebben altijd hun best gedaan om die inclusie zo goed mogelijk waar te maken.

 

Nu worden wij door demonstraties, maar ook door een op gang gekomen dialoog, geconfronteerd met een nieuwe inconvenient truth: racisme in Nederland bestaat anno 2020 nog steeds en is helaas diepgeworteld in onze instituties en in onszelf. Wij moeten er alles aan doen om dit onrecht de wereld uit te helpen. Wij vragen het college daarom aan te geven welke maatregelen er nu getroffen worden om geïnstitutionaliseerd racisme in Zwolle aan te kaarten en aan te pakken.

 

Dankuwel voorzitter.