GroenLinks wil van Zwolle een steeds groenere stad maken, en daarin staan we niet alleen. Vele initiatieven in de stad werken hard aan een groene stad. Via de Groene Prijs wordt jaarlijks een van hen in het zonnetje gezet. Soms ter aanmoediging, een andere keer voor volhardendheid, dan weer voor bewezen diensten. Iedereen kan kandidaten nomineren voor deze onderscheiding voor mensen die zich bijzonder inzetten voor groen en duurzaamheid in Zwolle.

De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de gemeente Zwolle erkend. De prijs wordt toegekend aan personen, organisaties of bedrijven die zich op een bijzondere manier inzetten op het gebied van natuur en milieu én die door hun inspanningen een grote bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een mens- en natuurvriendelijke samenleving.

Wie iemand wil opgeven die de Groene Prijs verdient, kan een e-mail sturen naar info@groenlinkszwolle.nl met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

De jury, bestaande uit gemeenteraadsleden en oud-prijswinnaars, bepaalt aan wie van de aangedragen nominaties de Groene Prijs dit jaar toekomt.

Vorig jaar werd de prijs uitgereikt aan Joke Wierenga van Tuinderij De Spoolderberg. Eerdere winnaars waren onder anderen duurzame economiedocent Henk Veurink, vogelbeschermer Jan van Dijk en Vrije School Michaël met haar groene schoolplein.